افزایش تعرفه اپراتور ایرانسل

به اطلاع میرساند باتوجه به افزایش تعرفه اپراتور ایرانسل کلیه تعرفه ها از همه مسیر تا ۳۰ ریال افزایش خواهد یافت.

درضمن از تاریخ ۱ دی ماه تعرفه از سمت اپراتور ها افزایش داده شده است.