سایر امکانات

بخشی از امکانات سامانه پیام کوتاه سیبا پنل به شما معرفی می شود:

vije.png بخش ارسال

arrow_right.gifارسال سریع
arrow_right.gif ارسال از دفترچه های تلفن
arrow_right.gif دکل های BTS ایرانسل
arrow_right.gif ارسال بر اساس جنسیت و سن
arrow_right.gif ارسال منطقه ای ایرانسل
arrow_right.gif ارسال کدپستی کشور
arrow_right.gifارسال منطقه ای کشوری
arrow_right.gif ارسال کدپستی تهران و کرج
arrow_right.gif ارسال از فایل
arrow_right.gif ارسال مشاغل
arrow_right.gif ارسال بین المللی
arrow_right.gif ارسال کلمات کلیدی
arrow_right.gif ارسال کارت ویزیت
arrow_right.gif ارسال نظیر به نظیر
arrow_right.gif مدیریت پیام های زمان دار
arrow_right.gif نقشه کدپستی

 
vije.png  گزارشات ارسال

arrow_right.gif پیام های تکی
arrow_right.gif پیام های گروهی
arrow_right.gif منطقه ای ایرانسل
arrow_right.gif کارت های ویزیت
arrow_right.gif جستجوی پیشرفته
arrow_right.gif پیام های خودکار سیستمی
arrow_right.gif درخواست های وب سرویس

 

vije.png پیام های دریافتـــــــــــــی

arrow_right.gif همه پیام های دریافتی
arrow_right.gif منشی پیام های دریافتی
arrow_right.gif لیست سیاه
 

vije.png پیام های پیشفـــــــــــــرض

arrow_right.gif ساخت پیام پیشفرض
arrow_right.gif مشاهده پیام های پیشفرض
arrow_right.gif مدیریت گروه ها

 

vije.png دفترچه تلفـــــــــــن

arrow_right.gif مدیریت گروه ها
arrow_right.gif  جستجو
arrow_right.gif افزودن شماره جدید
arrow_right.gif مدیریت فیلد های اضافی

vije.png پاسخگـــــــــوی خــــــــــــــودکار

arrow_right.gif  ایجاد سیستم هدیه
arrow_right.gif  مدیریت سیستم های هدیه
arrow_right.gif اضافه کردن پاسخ دستی
arrow_right.gif  لیست پاسخ های دستی
arrow_right.gif  پیام های دریافتی
arrow_right.gif سیستم نوبت دهی
arrow_right.gif  لیست نوبت ها
arrow_right.gif ایجاد سیستم ایمیل
arrow_right.gif لیست سیستم ایمیل

vije.png بخـــــــــــش مسابقـــــــــــات

arrow_right.gif   افزودن مسابقه  
arrow_right.gif لیست مسابقه ها   
arrow_right.gif گراف آماری
arrow_right.gif  قرعه کشی

 
vije.png مدیریــــــــــــــت رویـــــــــــــــــدادها

arrow_right.gif  اضافه کردن تبریکات  
arrow_right.gif  مدیریت تبریکات    
arrow_right.gif  اضافه کردن اخطاریه
arrow_right.gif  مدیریت اخطاریه ها    
arrow_right.gif اضافه کردن اقساط (اخطار ماهانه)   
arrow_right.gif  مدیریت اقساط

vije.png نظرسنجـــــــــــــــــــی ها

arrow_right.gif  افزودن نظرسنجی  
arrow_right.gif  لیست نظرسنجی    
arrow_right.gif  گراف آماری

vije.png خــــــــــدمات هوشمنـــــــــــــــــــــد

arrow_right.gif  هشدار دهنده     
arrow_right.gif  انتقال دهنده (Divert)     
arrow_right.gif  کنترل پنل از طریق موبایل

vije.png خـــــــــــــدمات وب سرویــــــــــــــــــس

arrow_right.gif  مدیریت Remote Database      
arrow_right.gif  خدمات وب سرویس

 
vije.png مدیریـــــــــــت کاربـــــــــــــــــــران

arrow_right.gif کاربر جدید  
arrow_right.gif  مدیریت کاربران    
arrow_right.gif  قیمت گذاری
arrow_right.gif  ویرایش اطلاعات تماس     
arrow_right.gif  تغییر لوگوی پنل     
arrow_right.gif  تراکنش ها
arrow_right.gif  ثبت دامنه    
arrow_right.gif  ثبت ترمینال بانکی    
arrow_right.gif  قیمت بسته های آنلاین
arrow_right.gif ثبت نام های آنلاین

vije.png عمـــــــــــــــــلیات حســــــاب

arrow_right.gif  شارژ حساب      
arrow_right.gif  گزارشات مالی     
arrow_right.gif ویرایش اطلاعات کاربری     
arrow_right.gif  تغییر رمز عبور

vije.png بخــــــــــــــش پشتیبانــــــــــــــی

arrow_right.gif ارسال تیکت پشتیبانی     
arrow_right.gif ارسال تیکت به کاربران    
arrow_right.gif مشاهده تیکت ها
arrow_right.gif   پیشنهاد شما   

     
arrow_right.gif و غیره ...