معرفی پنل ها

امکانات پنل پایه پنل تبلیغاتی پنل سازمانی پنل حرفه ای
سطح دسترسی
ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

ارسال پیامک به صورت نظیر به نظیر و از فایل Excel

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

ارسال پیامک از دفترچه تلفن

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

ارسال پیامک با پیشوند نام و نام خانوادگی مخاطبین

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

ارسال پیامک های طولانی و با زبان های مختلف

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

امکان دریافت گزارشات ارسالی ها و دریافتی ها

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

استفاده از پیام های پیش فرض (پیام های آماده)

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

امکان جلوگیری از ارسال به شماره های تکراری در گروه ها

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

ارسال پیامک منطقه بندی و کد پستی سراسر ایران

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک شهر و استان

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای هر گروه از دفترچه تلفن

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

ارسال با دکل های BTS ایرانسل

delete.gif

replied.png

replied.png

replied.png

ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت

delete.gif

replied.png

replied.png

replied.png

پاسخگوی خودکار به پیامک های دریافتی (پاسخ هوشمند و پارامتریک)

delete.gif

delete.gif

replied.png

replied.png

ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیریت سیستم

delete.gif

delete.gif

replied.png

replied.png

ارسال پیامک و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیریت سیستم

delete.gif

delete.gif

replied.png

replied.png

ارسال پیامک مشاغل شهر و شهرستان

delete.gif

delete.gif

replied.png

replied.png

ارسال پیامک بین المللی

delete.gif

delete.gif

replied.png

replied.png

ارسال پیامک کارت ویزیت - MMS - WAP

delete.gif

delete.gif

replied.png

replied.png

مدیریت رویدادها (ارسال پیامک اتوماتیک تبریک ها، سالگرد و اخطاریه ها)

delete.gif

delete.gif

replied.png

replied.png

نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه

delete.gif

delete.gif

replied.png

replied.png

صندوق انتقادات و پیشنهادات

delete.gif

delete.gif

replied.png

replied.png

برگزاری مسابقات و آزمون های مبتنی بر پیامک

delete.gif

delete.gif

replied.png

replied.png

تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار

delete.gif

delete.gif

delete.gif

replied.png

خدمات وب سرویس (مدیریت پاسخ از URL و مدیریت Remote Database)

delete.gif

delete.gif

delete.gif

replied.png

خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert)

delete.gif

delete.gif

delete.gif

replied.png

دایورت پیامک

delete.gif

delete.gif

delete.gif

replied.png

پشتیبانی 24 ساعته

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارت های بانک عضو شبکه شتاب)

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

شماره عمومی 210002000

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

شماره عمومی 100009

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

شماره عمومی 2000145

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

شماره عمومی 30002349

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

شماره عمومی 50002040

replied.png

replied.png

replied.png

replied.png

شماره اختصاصی

delete.gif

14 رقمی 14 رقمی 14 رقمی
مدت اعتبار دائمـی دائمـی دائمـی دائمـی

 

برای مشاهده تعرفه پنل کلیک کنید