نمایندگی خدمات سیبا پنل (Services Reseller)

متقاضيان اخذ نمايندگي خدمات مي توانند نسبت به تكميل فرم درخواست نمايندگي اشخاص حقيقي و يا فرم درخواست نمايندگي اشخاص حقوقي اقدام نمايند. بديهي است هنگام پذيرش نمايندگي، متقاضياني كه پيش از اعلام زمان اعطاي نمايندگي، فرم درخواست را تكميل نموده باشند، در اولويت هستند.

اخذ نمايندگي خدمات براي اشخاص حقيقي و حقوقي :
متقاضي نمايندگي بر اساس تعرفه نمايندگي يكي از سطوح را انتخاب مي نمايد. هر سطح از نمايندگي شرايط و تخفيفات خاص خود را دارد. پس از انتخاب سطح مورد نظر و پرداخت اعتبار لازم، كنترل پنلي جهت شروع فعاليت در اختيار نماينده قرار مي گيرد و اعتبار پرداختي تماما به اين پنل انتقال داده می شود. براي اين انتقال هيچگونه كارمزدي كسر نخواهد شد. با فعال شدن پنل نمايندگي امكان استفاده از اعتبار پرداختي با احتساب تخفيفات وجود خواهد داشت.
درصورت اتمام اعتبار، هيچ محدوديت حداقل و حداكثري براي شارژ مجدد آن وجود ندارد. نماينده مي تواند شارژ اعتبار خود را با يكي از روش هاي پرداخت انجام دهد.
نمايندگي ها از طريق كنترل پنل اصلي پارس ديتا و بصورت آنلاين، قادر به فروش خدمات مي باشند و براي هر فروش نيازي به تماس با شركت نخواهند داشت.
با افزايش تراكنش هاي نماينده (نه افزايش اعتبار) كه نشان دهنده فعاليت نماينده است، سطح نمايندگي بصورت آنلاين ارتقاء خواهد يافت و تخفيفات نمايندگي نيز بيشتر خواهد شد.
مسئوليت پشتيباني مشتريان نمايندگي ها در ابتدا بر عهده نماينده است و درصورت درخواست وي، پارس ديتا پشتيباني مشتريان را بر عهده خواهد گرفت.
لازم است متقاضيان حقوقي اخذ نمايندگي پارس ديتا،‌ وب سايت رسمي داشته باشند و در آن به اخذ نمايندگي خدمات پارس ديتا توسط خود، اشاره نمايند. حوزه فعاليت در زمينه IT، سخت افزار و نرم افزار، از ديگر شرايط اخذ نمايندگي براي اين گروه از متقاضيان مي باشند.
جهت اخذ نمايندگي خدمات، الزامي به اخذ نمايندگي محصولات نمي باشد.